top of page
IMG_5562.jpg

Speel&Bos

Praktijk voor kindertherapie

Welkom bij Speel&Bos

U bent op de site van Speel&Bos terecht gekomen. De kindertherapiepraktijk in de Haarlemmermeer voor behandeling van basis- en specialistische GGZ. De praktijk is aangesloten bij JIJ&Co Jeugdzorg en gecontracteerd met de gemeente Haarlemmermeer waardoor vergoeding (beschikking) vanuit de Jeugdwet mogelijk is. 

Elk kind verdient het om goed in zijn vel te zitten. Soms lukt dat door één of andere reden niet. Bijvoorbeeld doordat het kind een nare ervaring heeft meegemaakt of als ouders gescheiden zijn. Het kind kan een negatief zelfbeeld hebben, onzeker zijn, faalangstig of boos gedrag laten zien. Ook kan het zijn dat het kind problemen ervaart door een stoornis, bijvoorbeeld bij AD(H)D of ASS. Speltherapie is dan een passende behandelvorm voor kinderen om via spelen en/of (creatieve) activiteiten te doen, emoties te uiten, nare ervaringen te verwerken en zich emotioneel te ontwikkelen en vaardigheden te leren om weer in hun kracht te komen.

Spelen is de taal van het kind!

Vanuit de methode beeldcommunicatie, wordt therapeutisch gebruik gemaakt van de verbeelding. Door te spelen of  door (creatieve) activiteiten te doen, werkt het kind samen met de speltherapeut aan de emotionele ontwikkeling. Er worden ervaringsgerichte oefeningen, spelletjes en activiteiten aangeboden, passend bij de hulpvraag gericht op de emoties. Bijvoorbeeld een spel over jouw kwaliteiten bij het werken aan een sterker zelfbeeld of een tekenactiviteit over helpende gedachten.

 

Het effect van speltherapie wordt vergroot wanneer er een intensieve samenwerking met ouders, leerkrachten en/of begeleiders is.

IMG_6588.jpg

Heeft uw kind hulp nodig?

Speel&Bos is gecontracteerd met de gemeente Haarlemmermeer, waardoor vergoeding vanuit de Jeugdwet mogelijk is. Speltherapie wordt in veel gevallen ook (deels) vergoed via de zorgverzekering.

bottom of page